• Language switcher

Björn Elfström i ett nötskal

Jag är en 47-årig ekonom som jobbar med ledningsuppgifter inom IT i näringslivet. Största delen av arbetskarriären har jag konkurensutsatt, förhandlat, köpt in och paketerat inköpta tjänster att bli en del av företagets eget tjänsteutbud. Man hör ofta sägas att det är svårt att sälja, men att köpa är de facto mycket svårare, och det är orsaken till alla grova kostadsöverskridningar vi ser, speciellt i det offentliga byggandet. Samma gäller för alla tjänster kommunen köper in, inkluderande trafiktjänsterna av HRT. Jag har erfarenheten att förbättra Kyrkslätts inköp. Till familjen hör fru, fyra barn och en katt.

Vi bor litet utanför Masaby, på vägen mot Vecklax. Biblioteket i Masaby, knutpunkten för kollektivtrafiken i vår by, ligger långt borta längs med en slingrig och smal väg utan skild fotgängarzon, som kommunen har ansett att trygg för barn att promenera längs med. *Jag* känner mig inte trygg att gå längs med den vägen ens på sommaren, för att inte tala om hur det är på vintern då den är ännu smalare.

Share

Comments are closed.