• Language switcher

Konsumentberättelser

Under denna rubrik är det meningen att börja publicera konsumentberättelser. Antagligen ganska många sådana, där saker inte har gått bra ur konsumentens synvinkel. Förhoppningsvis även sådana, där konsumenten har kommit åt att glädjas.

Share

Comments are closed.