• Language switcher

HRT och VR bör utmanas för att göra livet i Kyrkslätt lättare

Då Kyrkslätt hösten 2014 gick med i HRT, blev mycket så fel. Tidtabeller ändrades, skolornas tidtabeller hade inte tagits i beaktande alls, linjer drogs in, man måste börja byta buss för att komma till Kyrkslätt centrum, det började användas stadsbussar med mera stå- än sittplatser i landsvägstrafik, bussar skulle mitt i allt inte få köra in på skolornas egna “busstationer” utan barnen skulle alla använda de vanliga hållplatserna längs med vägarna (under ett år efter att Winellska skolan totalt ombyggda egna “busstation togs i bruk!), bussarna hade inga säkerhetsbälten osv. Senare beslöts om att Åbo-tåg börjar hoppa över att stanna i Kyrkslätt, för att få till en 2-minuters (sic!)  inbesparing i resetid på hela sträckan Helsingfors-Åbo, och att tåghållplatsen i Bobäck stängs.

Vid ett möte på Winellska skolan om de undermåliga HRT-arrangemangen kom det dock fram att HRT inte var ensam skyldig till kaoset och dåligheterna. Det visade sig att den person som från kommunens sida hade varit ansvarig för HRT-anslutningen hade varit föräldraledig före och under anslutningen, och att kommunen inte hade haft någon ersättare för hen!

Detta måste det fås ändring på. För att livet i Kyrkslätt skall göras lättare, bör följande punkter bör åtgärdas:

  1. kommunen måste ha någon som äger skötseln av vår kollektivtrafik. Den personen måste ha tillräckliga resurser att sköta det jobbet, och måste ha en reservperson som är insatt i ärendena och kan hjälpa till vid sjukdom eller annan frånvaro.
  2. kommunen bör ha en egen vision och strategi för hur kollektivtrafiken skall skötas för att bäst serva våra invånare
  3. kommunen måste jobba för att HRT fås att förstå att kollektivtrafik i gles/landsbygden inte är det samma som i Tölö eller Mejlans
  4. HRT bör fås att upprätta en skild “glesbygdsstrategi”, en idé om hur serva kommuner som Kyrkslätt, Sjundeå, Nurmijärvi etc

Ägarskap och en ‘sense of urgency’, det är vad som behövs. Kollektivtrafiken måste komma NÄRA DIG. Läs mera om mina tankar om kollektivtrafiken:

  1. Kollektivtrafiken 2.0
  2. Kollektivtrafiken i Masaby-Bobäck måste fås närmare dig
Share

Comments are closed.