• Language switcher

Kollektivtrafiken i Masaby-Bobäck måste fås närmare dig

Enligt 2011 års statistik bor det 14.000 människor i Kyrkslätts centrum, medan det i Masaby-Bobäck(-Hommas-Hullus etc) bor dryga 6.000 människor. Nyare siffror skulle antagligen visa att Masaby-området relativt sett har vuxit rejält, eftersom det har färdigställts flera höghus i omrpådet, i tillägg till annat byggande.

Den kollektiva trafiken i området servar dock främst de som bor längs axeln Kyrkslätt centrum – Jolkby – Jorvas – Masaby – Sundsberg. Kollektivtrafiken som den är idag hjälper inte de som bor utanför denna linje, vilket är ganska många av de över 6.000 människor i Masaby-området.

För att det skall vara lätt, bekvämt och attraktivt att bo litet utanför Kyrkslätts andra största bosättningscentrum anser jag att:

  • tåghållplatsen i Bobäck bör öppnas igen
  • det behövs flera snabba tåg (X,Y) in till Helsingfors de tider som man vanligtvis skall till och från arbetsplatserna
  • det behövs busslinje som viker av från Masabyvägen och samlar upp barn och andra som behöver skjuts i Hommas-Bobäcktrakterna (Hommasbågen, Hommasvägen, Gränsnäsvägen etc?) och skjutsar dem mot skolorna i Kyrkslätt centrum och in mot Helsingfors
  • det behövs en busslinje som tar hand om passagerare från Smedsbyvägen-Gesterbyvägen och kör mot Kyrkslätt centrum
  • det behövs en busslinje som hjälper en att komma till Jorvs sjukhus
  • det skulle underlätta med en busslinje som trafikerar Ring III, antingen bara längs med ringvägen, eller så att den viker in via de stora ställena längs med vägen som man inte annars kommer till utan att åka in till Esbo eller Helsingfors centrum: Jorvs sjukhus (IKEA!), Hoplop, flygfältet etc
  • tidtabellerna bör vara så att man kan åka kollektivt både på jobb och till hobbyn

I södra och norra Kyrkslätt finns säkert liknande problem och utmaningar. Tillsammans måste vi med kollektivtrafikens medel se till att det går att leva ett så bekvämt och lätt liv i Kyrkslätt som möjligt, fast man inte bor i centrala Kyrkslätt. Vi vill att man skall kunna bo på landet, nära stan, i Kyrkslätt.

Vi vill att Kyrkslätts landsbygd hålls levande, det är den som gör Kyrkslätt till Kyrkslätt. Betong-ghetton runt tågstationer finns det gott om i huvudstadsregionen, det är inte det unika med Kyrkslätt. Det unika är naturen, sjöarna, skärgården. Vi behöver kollektivtrafik som kommer NÄRA DIG, var du än bor.

Share

Comments are closed.