• Language switcher

Inte bara lyxproblem i Kyrkslätts bildningstjänster (svar på Kommuntorgets inlägg)

Jag anser inte att vi bara har lyxproblem i våra bildningstjänster, och anser inte heller att de vore så otroligt högklassiga att vi inte bör jobba på förbättring på många:

  • inneluften i en del skolor
  • skolresorna – för långa, sköts med stadsbussar, försämrad kvalitet pga HRT, njuggt med taxi pga farliga skolvägar
  • problem med att få stödundervisning
  • problem med att få slut på mobbning
  • för slappa prestationskrav i en del skolor
  • för mycket telefonanvändning under skoldagen
  • stängandet av byskolor
  • med mera…

Vilka andra saker bör förbättras? Tyck till!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.